หลักสูตรที่เปิดสอน

รวมหลักสูตรที่เปิดสอนของโรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

ราคา 5,900  บาท

สมัครเรียน นวดไทย

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

ราคา 5,900 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

นวดสวีดิช

ราคา 5,900 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

นวดน้ำมันหอมระเหย

ราคา 5,900 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

นวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ

ราคา 5,900 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

การบริการเพื่อความงาม

ราคา 5,900 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ

ราคา 5,900 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

Open this in UX Builder to add and edit content

Open this in UX Builder to add and edit content

Open this in UX Builder to add and edit content

โปรโมชั่น 3 หลักสูตร ยอดนิยม

ปกติค่าเรียนหลักสูตรละ 5,900 บาท พิเศษ! เรียน

 • นวดไทย
 • นวดเท้า
 • นวดน้ำมันหอมระเหย (ออยล์)

3 วิชา ปกติ 17,700 บาท เหลือเพียง 14,900 บาท

โปรเน็ตบ้านทรู

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับสมัครเรียน

 1. ​รูปถ่ายชุดสุภาพ​ 1​ นิ้วครึ่ง​ 4​ ใบ
 2. ​สำเนาบัตรประชาชน​ 2​ ชุด
 3. ​สำเนาทะเบียนบ้าน​ 2​ ชุด

หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา

ข้อ 1 หลักสูตร

ประเภทวิชาชีพ หลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 1. หลักสูตรวิชา การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 60 ชั่วโมง
 2. หลักสูตรวิชา การนวดไทยเพื่อสุขถาพ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 150 ชั่วโมง
 3. หลักสูตรวิชา การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 150 ชั่วโมง
 4. หลักสูตรวิชา การนวดสวีดิช ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 150 ชั่วโมง 1.5 หลักสูตรวิชา ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 100 ชั่วโมง
วิธีสมัครโปรเน็ตบ้านทรูในปี 2565 ให้ราคาถูกและคุ้มที่สุด
ช่องทางติดต่อผ่านไลน์

ข้อ 2 วิธีการเรียนการสอน

 1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูและผู้ฝึกสอน ทั้งบรรยายและปฏิบัติ
 2. การจัดการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน
 3. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยมีทั้งครูและผู้สอน  และสื่อการเรียนการสอน

ข้อ 3 การวัดและประเมินผลการศึกษา

 1. หลักสูตรวิชา  การนวดฝาเท้าเพื่อสุขภาพ  สัดส่วนภาคทฤษฎี 4 :ภาคปฏิบัติ 56 คิดเป็นร้อยละ  6.67 : 93.33 เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 60
 2. หลักสูตรวิชา  การนวดไทยเพื่อสุขภาพ สัดส่วนภาคทฤษฎี 27:ภาคปฏิบัติ 123 คิดเป็นร้อยละ  18 : 82 เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 60
 3. หลักสูตรวิชา การนวดด้วยน้ำมันหอมละเหย  สัดส่วนภาคทฤษฎี 30:ภาคปฏิบัติ 120 คิดเป็นร้อยละ  20 : 80 เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 60
 4. หลักสูตรวิชา การนวดสวีดิช  สัดส่วนภาคทฤษฎี 30:ภาคปฏิบัติ 120 คิดเป็นร้อยละ  20 : 80 เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 60
 5. หลักสูตรวิชา ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ  สัดส่วนภาคทฤษฎี 70:ภาคปฏิบัติ 30 คิดเป็นร้อยละ  70 : 30 เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 60
 • มีการทดสอสก่อนเริ่มเรียน 50  คะแนน
 • ทดสอบหลังเรียนจบหลักสูตร  50  คะแนน