สุโขอโยธยา นวดแผนไทย และ สปา เรียนนวด ขอนแก่น

            สุโขอโยธยา เรียนนวดแผนไทย สาขาขอนแก่น มุ่งหน้าสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจรวมทั้งบุคคลทั่วไปให้มีอาชีพติดตัว และเพิ่มทักษะความรู้ภูมิปัญญาไทยให้เกิดการนำไปเผยแพร่ รับประกันความปลอดภัยเพราะเป็นโรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น ดำเนินการโดย คุณอารยา ธาตุบุรมย์

เข้ารับบริการนวด สมัครเรียน

โครงการสร้างอาชีพ

        โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่นและบริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด ได้ MOU สร้างความเชื่อมั่นประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจอาชีพนวดไทย-สปา จึงร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและประสานงานรองรับการทำงานของพนักงานสปาให้ถูกกฎหมาย ✈️🏆💥💯
#สร้างความเชื่อมันให้นักเรียนไปทำงานกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานถูกกฎหมาย

ช่องทางติดต่อผ่านไลน์

งานแถลงข่าว MOU

ร่วมงานแถลงข่าวเซ็นต์ MOU กับบริษัทจัดหางานระดับโลก Aman  (Thailand )
 
#โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น 
#สปาเรือสำราญ
#สปาไทยสู่สปาโลก❤️

ทำไมต้องเรียนที่ โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น ?

ช่องทางติดต่อผ่านไลน์

หลักสูตรที่เปิดสอน

รวมหลักสูตรที่เปิดสอนของโรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

ราคา 4,500 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

นวดสวีดิช

ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

นวดน้ำมันหอมระเหย

ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

นวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ

ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

การบริการเพื่อความงาม

ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ

ราคา 6,500 บาท

สมัครเรียน นวดไทย

วัน และเวลาเปิดทำการ

ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก

มาตรฐานของโรงเรียน

โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น ได้รับการมาตรฐานดังนี้

 1. ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้สามารถจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อทำการทดสอบคุณภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
 2. ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 2565
 3. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 2563- 2565
 4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 2563-2565

หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และกรมสนับสนุนเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 7 หลักสูตร

 1. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
 2. หลักสูตรนวดเท้า 60 ชั่วโมง
 3. หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง
 4. หลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
 5. หลักสูตรนวดสวิดิช 150 ชั่วโมง
 6. หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง
 7. หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง

เรียนจบแล้วได้อะไรบ้าง ?

เมื่อเรียนจบจะได้รับใบประกาศ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยา ขอนแก่น ขออนุญาตหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข